ایران گردی وجهان گردی

سفر با كودكان

داروها و مراقبت های‌ پزشكی‌ داروهای‌ اولیه‌ و ساده‌ای‌ مثل‌ مسكن‌ تب‌ و درد، آنتی ‌بیوتیك‌ و آنتی‌ هیستامین‌ را همراه‌ خود بردارید. در مورد بیماری ها و ناراحتی های‌ مزمنی‌ مثل‌ آسم، حتماً بیش‌ از حد مورد نیاز دارو بردارید تا با مشكلی‌ مواجه‌ نشوید. نباید نوزادان‌ را همراه‌ خود به‌ پروازهای‌ طولانی‌ برد. […]

ایران گردی وجهان گردی

توصیه‌های بهداشتی برای سفر

گرچه مسافرت‌های خانوادگی می‌توانند مایه آرامش و تفریح باشند، در صورتی که مشکلات پزشکی غیرمنتظره ای در حین آنها رخ دهد، ممکن است بسیار تنش‌زا شوند. والدین باید در حین سفر، آمادگی‌های لازم برای مشکلات بهداشتی احتمالی را در طراحی برنامه تعطیلات خود بگنجانند.