fal_farvardin_borj_1

از نظر عاطفی کمی درگیرید چرا که مهار خواست ها و رفتارهای آنی تان چندان آسان نیست. نگرانید که مبادا تلاش های تان را وقف چیزی اشتباه کرده باشید، و از سویی هم از احساس نیرومندی درونی لذت می برید. همین نگرانی کافی است تا از هدر دادن توامندی های خود برای برآوردن نیازهای آنی تان دست بردارید. می دانید که باید لحظه ی مناسب بمانید تا پیروزی بزرگ تان را بیمه کنید. اگرچه شکیبایی تلخ است، اما میوه ای شیرین خواهد داشت.
fal_ordibehesht_borj_2
اگر کارها را آسان و ساده بگیرید، دست به هیچ کاری نمی زنید تا زمانی که به اندازه ی کافی فشار روی تان باشد و آسایش تان را از شما بگیرد. اما اگر از همان لحظه که از سر از خواب بر می دارید در تلاش و تکاپو باشید، دیگر به سختی چیزی می تواند راه تان را ببندد. آن گاه که عزم تان را جزم کنید دیگر دور از ذهن خواهد بود که در میانه ی مسیر بخواهید تغییری در آن ایجاد کنید. به یاد داشته باشید که نباید اجازه دهید راه های همیشگی بالاترین کارایی تان را از شما بگیرند، چرا که دگرگونی و تغییر لازم و ضروری است، حال چه آماده و پذیرای آن باشید و چه نه.

fal_khordad_borj_3

به شکلی موقت کمال گرایانه رفتار می کنید و ممکن است کمی توی ذوق تان بخورد. نه اینکه الزاما طبیعتی آشفته داشته باشید، اما معمولا از رها کردن چیز هایی که کارتان با آن تمام شده است احساس شادمانی می کنید. به هر رو، فعلا هر چیز کوچکی ذهن تان را به گونه ای وسواسی درگیر خود می کند و انگار نمی خواهید هیچ نقطهی تاریکی وجود داشته باشد. سرسختی نامتعارف شما می تواند به درگیری ای با کسی دامن بزند که پشتیبان ایده های وسواسی شما نیست. اگر لازم باشد نباید از پافشاری بر آنچه به درستی اش باور دارید دست بکشید.

fal_tir_borj_4

احساساتتان از خود زندگی هم بزرگتر است و سرریز کرده است، اما باز شاید ترجیح بدهید آنها را برای خود نگاه دارید. اگرچه دیگران می توانند سر به سرتان گذاشته و با احساساتتان بازی کنند، اما شما این توانایی را دارید که به دیدگاه خود پایبند مانده و به کسی باج ندهید. هرچند که در اثر پافشاری شما بر دیدگاه تان دیگران شاید گمان کنند که شما می خواهید مهار آنها را به دست بگیرید. از هر وسوسه ای برای وارد شدن به هر درگیری غیر ضروری ای خودداری کنید. همین که لبخندی ساده زده و از کنار همه چیز بگذرید، شرایط خود به خود بهبود خواهد یافت.

fal_mordad_borj_5

یک جور شگفت آوری نسبت به خودتان دچار دودلی شده اید، اما پیش از آنکه دریابید جایگاهی مثبت تر برای خود خواهید یافت. احساساتو رفتارتان با یکدیگر همپا و همسو نیستند، هرچند همکارانتان شاید به هیچ رو متوجه این تفاوت نشوند. هرچند اگر یک آن زیادی هشیاری و جزئی نگر باشید و آنی دیگر بی اندازه هیجان زده، شاید سبب شود تا دیگران انتظارات فراواقعی ای از شما داشته باشند. کافی است روراستی و بی پردگی را الگوی کارهای خود سازید تا بعدتر هیچ درگیری زیادی ای پیش نیاید.

fal_shahrivar_borj_6

دردسرهای به درازا انجامیده ای که یادهای گذشته را برایتان زنده می کنند می توانند زیر پوست احساس تان در حال گندیدن باشند. موضوع چه در پیوند با احساس شما باشد و چه احساس شخصی دیگر، گاه آن رسیده است تا با آن رو به رو شده و درباره اش به گفت و گو بنشینید. برخوردی ناخوشایند می تواند همه چیز را شتاب بیشتری دهد، به هر رو آنگاه که احساساتتان را در میان بگذارید درگیری موجود خیلی زود ناپدید خواهد شد. ریه هایتان را پر از دمی عمیق کرده و سپس به ندای دل تان گوش بسپارید. به نتیجه ای مثبت بیندیشید تا بی برو برگرد دستاوردی مثبت داشته باشید.

fal_mehr_borj_7

احساس می کنید که وقت پیشرفت و پیروزی ای در پیوند با باورهای روحی تان رسیده است، هرچند پیش از فریاد زدن این موضوع، هنوز باید کمی دندان بر جگر بگذارید. شاید رویای راهی تازه را در زندگی در سر خود پرورانده ، ولی آرزوهایتان را پنهان نگاه داشته باشید. گاه آن رسیده تا پیش از واقعی کردن اندیشه هایتان، آنها را از هر نظر کامل کنید. نگذارید اندیشه های درخشان تان به گونه ای ناپخته بیان شوند. بزرگترین خطر برای شما این است که بدون پرداختن به جزییات به گفتن از نقشه هایتان بپردازید. احتیاط و هوشیاری را الگوی خود در کارها ساخته و این بیت از سعدی را در خاطر نگاه دارید: “در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی / کشتی رود اکنون که تتر جسر بریده است.”

fal_aban_borj_8

شاید نسبت به آینده تان چنان هیجان زده باشید که تناسب دیدگاه تان را از دست بدهید. شوربختانه، این خودباوری بزرگ نمایی شده تان می تواند به گرفتاری هایی برای تان دامن بزند. تلاش کنید تا بدون گرفتن حالتی دفاعی به خود به دیدگاه دیگران هم گوش دهید. تنها زمانی که باید نگران باشید وقتی است که گمان می کنید همه ی حقیقت را می دانید و به دیگران اجازه ی اظهار نظر ندهید. اگر با اندیشه ای باز و قلبی پذیرا رفتار کنید هیچ چیزی برای ترسیدن نخواهید داشت.

fal_azar_borj_9

شما آذر ماهی ها بهره ی آسمانی خوبی در دیدن دنیا با لنز بزرگ بین چشم فرشتگان دارید. هرچه نباشد شما را با نام فیلسوف ها و مسافران کهکشانی می شناسند. امروز در اندیشه های تان هوشیارتر و محتاط تر هستید. شگفت اینکه با متمرکز کردن توجه تان، توانایی ذهنی تان در دیدن قاب بزرگتر و جهان شمول پدیده ها بیشتر می شود. انگار که هرس و رسیدگی به ایده هایتان آنها را تنومندتر و بارور تر می کند. انگار همه می خواهند به شما بپیوندند، پس حتما از روشن و ستودنی بودن ایده هایتان اطمینان حاصل کنید. اگر چشم تان در پی نیکی و خوشی برای همه ی دیگران باشد، احتمال پیروزی و بردتان نیز بیشتر می شود.

fal_dey_borj_10

برخی روزها روز کار است و برخی دیگر روز برنامه ریزی. شاید امروز کارایی تان کمتر باشد، اما توانمندی های تحلیل گرانه تان به بیشتری بهره وری خود رسیده اند. آنچه از فعالیت های فیزیکی تان کاسته شده است بر توانمدنی های عمل گرایانه ی سازمانی تان افزوده شده. بهتر است کوتاهی های خود را فراموش کرده و بر آنچه بهتر از پس انجامش بر می آیید تمرکز کنید. بهترین روش برای بهره بردن از زمان این است که استراتژی جاه طلبانه، پویا و پایداری را برای رسیدن به پیروزی در آینده ی خود بسازید.

fal_bahman_borj_11

امروز نسبت به زندگی دیدگاهی فیلسوفانه دارید، و این زمان بخت خوبی به شما خواهد داد تا مسائل احساسی به داراز انجامیده تان را که چندی است بر دوش اندیشه های تان سنگینی می کنند، بازبینی کنید. خوشبختانه امروز توان این را دارید که به گونه ای واقع بینانه دست روی آن نقطه هایی بگذارید که نیازهایتان در آن ها براورده نشده اند. اگر رابطه ای سرچشمه ی درگیری ها و سردردهای تان شده است، درباره ی واقعیت شرایط موجود دیدی منطقی داشته تا بتواندی تصمیم هایی خرمندانه بگیرید. نگاه تان را زیادی به آینده ای دور ندوزید. پیش از حل مشکلات جهان، نخست مهم ترین مشکلات پیرامون خود را آسان کنید.

fal_esfand_borj_12

برخوردهای کنونی تان با مردم می تواند سرچشمه ی هم خبرهای خوب و هم خبرهای بد باشد. خبر خوش اینکه فرصت هایی بی مانند در خانه تان را خواهند کوبید. هرچند خبر بد این است که ممکن است چنان افسون جادوی آنچه مشغول انجامش هستید بشوید که این فرصت ها را از دست بدهید. گمان نکنید که پشت در منتظرتان می مانند، بخت یک بار در خانه ی آدم را می زند، پس تا ستارگان به روی تان لبخند می زنند، زود از جا پریده و با شور و گرمی پذیرای آینده ی خود باشید.

گردآوری : مجله اینترنتی صبح نو

این نوشته برای شما جذاب بود؟ با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

پربازدید ترین مقالات