١- انتخاب رنگ دیوارها:

انتخاب رنگ مناسب برای فضای آپارتمانی به خصوص آپارتمان های با متراژ کم بسيار مهم است. رنگها از نظر درخشندگی و شفافيت انواع مختلف دارند که بهترین انتخاب، انتخاب رنگ های روشن با درخشندگی و شفافيت زیاد است.
اصولا رنگ های روشن باعث می شوند که فضا بزرگ تر به نظر آید و هر چه شفافيت و درخشندگی آن بيشتر باشد به دليل انعکاس نور فضا زنده تر به نظر می آید.
یکی از رنگ های مناسب آپارتمان رنگ استخوانی روشن است، که علاوه بر داشتن شفافيت و روشنی با بيشتر رنگ های وسایل منزل همنشينی دارد و کمپوزیسيون مناسبی را ایجاد می نماید.
جهت ایجاد تنوع در رنگ می توانيد در قسمت دیوار اپن آشپزخانه از مصالح سنگی با رنگ های متنوع استفاده نمایيد.

٢-انتخاب کفپوش:

برای پوشش کف آپارتمان از مصالح گوناگونی می توان بهره گرفت. (از جمله سراميک ها ، پارکت های طرح چوب ، موکت و …) اگر قصد تعویض کفپوش ساختمان را داشته باشيد، در صورت استفاده از سراميک می بایست در انتخاب رنگ آن دقت زیادی شود، زیرا استفاده از رنگ های تيره در کف، فضا را فشرده تر نشان میدهد.
معمولا استفاده از رنگ های بسيار روشن مثل سفيد نيز معایبی به همراه دارند، یکی از معایب آن یکدستشدن فضا است که جهت برطرف کردن یکدستی آن می توان از یک قاليچه در زیر ميز مبل استفاده کرد. یا اینکه در ميان سراميک ها طرح هایی با رنگ های متفاوت را به کار گرفت.
در صورت استفاده از پارکت نيز می بایست نکات گفته شده را رعایت نمود و رنگ های روشن طرح چوب را انتخاب کرد.

٣- انتخاب مبلمان و نحوه قرار گيری:

انتخاب رنگ مبل اختياری است اما استفاده از رنگ هایی مثل کرم روشن و یا حتی سفيد به زنده تر کردن فضا کمک بيشتری می نماید و فضا بزرگ تر به نظر می آید.
در مورد انتخاب طرح مبل بهتر است حتی المقدور مبل هایی با اشکال هندسی صلب و یا بدون منحنی انتخاب شود.
در مورد نحوه چيدمان آن بهتر است مبل ها را تقریبا چسبيده به دیوار ها قرار داد علت انتخاب شکل بدون منحنی نيز این است که مبل ها در کنار دیوار صاف ترکيب مناسب تری را ایجاد نمایند.
حتی المقدور سعی کنيد وسایل خانه را نزدیک به دیوارها قرار دهيد تا از هدر رفتن کوچک ترین فضاها نيز جلوگيری شود.
اگر در جلوی پنجره ها از پرده های پارچه ای استفاده می کنيد بهتر است رنگ آنها نيز روشن انتخاب شود.

٤- نورپردازی:

نور نيز نقش مهمی را در زنده کردن فضا به عهده دارد .
استفاده از نور مناسب و یکنواخت در آپارتمان خفگی محيط را از بين می برد، البته استفاده از نور طبيعی بسيار مناسب تر است. در صورت ضعيف بودن نور طبيعی کمبود آن را با به کارگيری نور مصنوعی جبران نمایيد.
حتی المقدور از پرده های عمودی یا کرکره ای استفاده نکنيد، زیرا از ورود نور خورشيد به داخل تا ميزان زیادی جلوگيری می نمایند.
پرده های پارچه ای یا توری بهترین انتخاب برای پنجره های آپارتمان محسوب می شوند. زیرا نور را به خوبی از خود عبور می دهند.
استفاده از نور پردازی موضعی بر روی قاب ها و … نيز باعث تحرک و ایجاد حرکت در فضا می شود.

نورپردازی در آشپزخانه، حمام و هال ورودی :

در بخش هایی از آشپزخانه که اغلب محل انجام کار محسوب می شود به نور کافی نياز داریم. مانند سطح روی اجاق گاز، سينک ظرف شویی و سطوح روی کابينت ها که برای آماده سازی وسایل آشپزی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گيرند.
علاوه بر نياز به روشنایی در این اماکن، فضای کلی آشپزخانه نيز باید از نور کافی برخوردار باشد. اگر آشپزخانه محل صرف غذا نيز هست استفاده از چراغ های سقفی که ارتفاع شان قابل تنظيم است درست در بالای ميز غذاخوری ایده خوبی است. این چراغ ها می توانند هنگام صرف غذا روی ميز را به خوبی روشن کنند و در مواقعی که از ميز استفاده نمی شود فضای کلی آشپزخانه را روشنایی ببخشند.
ترجيحاً هر یک از این چراغ ها باید دارای کليد کنترل مجزا باشند تا فقط در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گيرند.
همچنين در بسياری از آشپزخانه ها بعضی از کابينت ها با درهای شيشه ای و به صورت ویترین ساخته شده اند این کابينت ها نيز نياز به نورپردازی داخلی دارند نور کافی برای سطح روی اجاق گاز در آشپزخانه هایی که دارای یک هواکش یا هود در بالای اجاق گاز هستند توسط چراغ هواکش تأمين واگر هواکش مجهز به چراغ نيست از یک چراغ قابل تنظيم در بالای اجاق گاز نصب شود.
همچنين بالای سينک ظرفشویی نيز به یک چراغ نياز تا شب هنگام نور کافی برای شست و شوی ظروف و مواد غذایی را برای ما فراهم کند.
برای تأمين نور کافی در سطح روی کابينت ها از چراغ های مهتابی در زیر کابينت ها ديواري نصب می شود و بی آنکه دیده شوند و موجب آزار چشم باشند نور کافی را بر سطح روی کابينت ها می تابانند. چنانچه کابينت های زمينی عميق باشند و نور محيط به اندازه کافی درون آنها را روشن نکند برای دسترسی راحت به وسایل داخل این نوع کابينت ها می توان چراغ های کوچکی در آنها نصب کرد که با کليدهای اتوماتيک کنترل شوند و با باز و بسته شدن در کابينت ها روشن و خاموش شوند.

نورپردازی در فضای حمام و دستشویی از اهميت کمتری برخوردار است حمام و دستشویی علاوه بر چراغ های سقفی که برای تأمين روشنایی محيط به یک چراغ دیواری در بالای آینه نيازدارند. برای این منظور از چراغ های فلوئورسنت استفاده نکنيد زیرا نور این چراغ ها موجب تغيير برخی از رنگ ها شده و تصویر شما را با رنگ های غيرواقعی در آینه منعکس می کنند.
نورپردازی قسمت های مختلف خانه، هال ورودی، راهروها و راه پله ها این اماکن باید از نور فراوان برخوردار باشند به خصوص راه پله ها. در اینجا ایمنی مهم تر از زیبایی است و بهترین روش نورپردازی روشن کردن مسير حرکت و سطح روی پلکان با چراغ هایی است که به دیوار نصب می شوند و نور را به طرف پایين می تابانند. استفاده از چراغ های دیواری کار تعویض لامپ را نيز ساده تر می کند.
آنچه تاکنون بيان شد در جهت تأمين نور کافی و روشنایی لازم برای انجام فعاليت های گوناگون در هر یک از اتاق ها بود؛ اما نورپردازی می تواند در جهت زیباسازی و جلب توجه بيننده به سوی اشيای تزئينی و ویژگی های زیبای یک اتاق نيز باشد.
برای این منظور بهترین انتخاب چراغ های قابل تنظيمی هستند که به صورت تک، دوتایی و سه تایی در بازار موجودند و پس از نصب در یک نقطه از دیوار می توان هر یک از آنها را به سمت دلخواه تنظيم کرد به صورتی که محل مورد نظر ما را روشن کند. نور این چراغ ها را می توان به راحتی بر روی یک دیوار، یک تابلو و یا یک مجسمه دلخواه تنظيم کرد و یا حتی بخشی خاص از اتاق (مانند محل قرارگيری شومينه و یا یک آرک در سقف) را به وسيله آنها روشن کرد. طبقات داخل کابينت های در شيشه ای را نيز می توان با استفاده از روش های گوناگون روشنایی بخشيد.
اما یکی از بهترین راه ها نصب چراغ های کوچک در زیر هر یک از طبقات، و یا در مواقعی که طبقات شيشه ای هستند نصب یک لامپ در قسمت بالا و یا پایين کابينت است.

٥- استفاده از طبيعت:

در ساختمان های حياط دار کمبود طبيعت به وسيله ایجاد باغچه در کناره های حياط جبران می شود .
اما برای جبران آن در آپارتمان می توان از گلدان های کوچک که در گوشه های فضا قرار می گيرند استفاده کرد. سعی کنيد گلدان ها را در کنار پنجره ها و یا تا جایی که امکان دارد در کنج دیو ارها قرار دهيد، زیرا معمولا گوشه دیوار ها بدون استفاده می مانند.
در نتيجه سعی کنيد تا جایی که امکان دارد از رنگ های روشن در طراحی داخلی آپارتمان استفاده کنيد.
شاید این سئوال برایتان پيش آید که به کارگيری این همه رنگ روشن فضا را یکنواخت و سرد نمی کند؟ در جواب باید گفت که این هنر شماست که با استفاده از قاب ها و وسایل تزیينی کوچک با رنگ بندی متنوع فضا را جذاب تر نمایيد.

گردآوری : مجله اینترنتی صبح نو

این نوشته برای شما جذاب بود؟ با دیگران به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

پربازدید ترین مقالات